Tien tips voor starters

Het is onmogelijk om zonder risico te ondernemen.
Hier tien tips om een onderneming succesvol te starten:

1. Van onbegrip tot concreet plan
De eenzaamheid van het ondernemen en gevoelens van onbegrip bij het thuisfront. Veel startende ondernemers hebben hiermee te maken. Zelfdiscipline en markt- en vakkennis zijn één van de vele vereisten om een onderneming succesvol op te bouwen. Bij twijfel hierover is het mogelijk om een opleidingtest te doen bij de Kamer van Koophandel of de Startersscan in te vullen op de website van ABN-AMRO. Zo kom je erachter of een idee rijp is voor een ondernemingsplan of dat je maar beter in loondienst kunt blijven!

2. Ondernemingsplan
De doelen en de haalbaarheid van een idee staat in een ondernemingsplan. Het aan te bieden product staat erin, net als de doelgroep, de onderscheiding in de markt en het plan van aanpak. Het is belangrijk om duidelijk te maken wat het product kost, hoeveel het gaat opleveren en wie het gaat uitvoeren. Het plan helpt bij gesprekken over financiering en geeft richting aan de bedrijfsvoering.

3. Kamer van Koophandel
Bijna elke onderneming staat verplicht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vier typen ondernemers zijn uitgezonderd van deze inschrijving, waaronder de eenmanszaken in de landbouw en visserij, vrije beroepsbeoefenaren als artsen en journalisten en ondernemingen waarin straathandel in de vorm van venten wordt uitgeoefend.

4. Regels, wetten en vergunningen
Afhankelijk van de onderneming hebben ondernemers met diverse soorten registraties en vergunningen te maken. Aan bepaalde ondernemingen worden diploma-eisen gesteld. Bij een bouw- of levensmiddelenbedrijf zijn dit de eisen met betrekking tot het milieu en de volksgezondheid. Informatie over de verplichte inschrijvingen en het aanvragen van de juiste vergunningen zijn te vinden op de website van de KvK.

5. Personeel werven
Hoe ziet een geschikte medewerker eruit als je er een nodig hebt?
Aan welke eisen moet hij voldoen, waar vind je hem, hoeveel uur gaat hij werken en hoeveel krijgt hij betaald? Het UWV WERKbedrijf of een uitzendbureau kan u verder helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

6. Bedrijfshuisvesting
Waar opent het bedrijf zijn deuren? Werken aan huis is een optie, maar het huren of kopen van een pand is ook een mogelijkheid. De locatie van de bedrijfsruimte is van groot belang in verband met de bereikbaarheid voor klanten en personeel. Vraag tevens aan de gemeente welke activiteiten op een bepaalde locatie mogen plaatsvinden.

7. Money, Money, Money
Het geld moet ergens vandaan komen. Het is echter erg lastig om in de beginfase van een onderneming uitspraken te doen over omzet en winst. Toch is dit nodig bij het afsluiten van een lening. Het is verstandig om te berekenen hoe hoog de omzet minimaal moet zijn om de privé-uitgaven te dekken. Ook als een lening niet nodig blijkt te zijn, is het slim om het plan voor te leggen aan een adviseur van een bank.

8. Papierenwinkel en belastingen
De statistieken van de KvK wijzen uit dat ondernemers met een goede administratie een kleinere kans hebben om failliet te gaan. Facturen, kassabonnetjes, bankafschriften en contracten horen daarom thuis in een opbergsysteem en niet in de prullenbak. Het is slim om een goede boekhouder te zoeken.

9. Zeker zaken doen
Het is onmogelijk om zonder risico’s te ondernemen. Risico’s zijn af te dekken met een verzekering. De belangrijkste bedrijfsverzekeringen zijn de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsschadeverzekering. De belangrijkste persoonlijke verzekeringen zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ziektekostenverzekering.

10. Aan de slag
Klanten zijn van levensbelang voor een onderneming. Bellen naar potentiële opdrachtgevers en de mensen aanspreken op een congres of receptie zijn taken waar ondernemers in spe zich vol overgave mee bezig moeten houden. Ook collega’s kunnen helpen met het vormen van een netwerk. Aansluiting bij een winkeliers- of belangenvereniging van een bedrijventerrein is daarom een goed plan.

> Home
> Wie zijn wij?
> Wie bent u?
> Dienstverleningsdocument
> Klantenservice
> Wijzigingsformulieren
> Schade melden
> Download formulieren
Contact | Disclaimer