Financiële diensten PGB

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Dit kunt u ook aan ons PGB beheer overlaten.


Iedereen is verzekerd voor zorg die nodig is bij onder meer langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Dit loopt via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Uitleg over het gemeentelijk persoonsgebonden budget, voor huishoudelijke hulp en voorzieningen als een rolstoel, staat in het onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het administratieve deel van het PGB kan overgenomen worden door afdeling PGB beheer. Dit gebeurt nadat het PGB is toegewezen. Eerst wordt een voorbudgettering gemaakt voor de besteding van het PGB zodat deze op een goede verantwoorde manier besteed gaat worden. De PGB Afdeling wordt gemachtigd en zal de volledige administratie voeren rondom uw PGB. Dit houdt het betalen van zorgverleners, de facturen van derden, het maken van maand-, jaar- en kwartaaloverzichten, verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor, bewaking uitgaven en indicatieperiode en eventueel opnieuw aanmelden voor her indicatie. Dit alles wordt gedaan door een intensieve persoonlijke begeleiding, waarvoor een oriënterend gesprek de basis vormt.

• Voorbudgettering voor besteding van het PGB
• Loonadministratie
• Jaar-, kwartaal-, maandoverzichten
• Betalen van uw zorgverleners
• Betalen facturen van derden
• Informatie verstrekken m.b.t. PGB regelingen/wijzigingen
• Bewaking uitgaven PGB Budget
• Bewaking indicatieperiode
• Verantwoording naar zorgkantoor
• Intensieve controle


>
Klik hier om een afspraak te maken met een van onze financiële adviseurs.
> Home
> Wie zijn wij?
> Wie bent u?
> Dienstverleningsdocument
> Klantenservice
> Wijzigingsformulieren
> Schade melden
> Download formulierenContact | Disclaimer