Disclaimer


De door Multi Advies Assurantiën BV op/via deze website verstrekte informatie is geen aanbod of dienst.

Inhoud
De door Multi Advies Assurantiën BV verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Multi Advies Assurantiën BV kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Multi Advies Assurantiën BV en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Multi Advies Assurantiën BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Multi Advies Assurantiën BV worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Multi Advies Assurantiën BV.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Multi Advies Assurantiën BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid: alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

> Home
> Wie zijn wij?
> Wie bent u?
> Dienstverleningsdocument
> Klantenservice
> Wijzigingsformulieren
> Schade melden
> Download formulieren
Contact | Disclaimer